Predstavitev

Z nacionalnim programom Slovenija v gibanju, ki je registrirana blagovna znamka, uresničujemo javni interes na področju športa. Namen programa je s pomočjo množičnih športnih prireditev in brezplačnih vodenih vadb spodbujati ciljno publiko h gibanju ter zdravemu načinu življenja. 

Program Slovenija v gibanju je namenjen udeležencem obeh spolov, z različnimi športnimi predznanji, vseh starostnih skupin, tudi družinam in se odvija v vseh statističnih regijah. Udeleženci se lahko preizkusijo v raznolikih športnih panogah in preizkusih v številnih krajih po vsej Sloveniji. Dogodki in strokovno vodene vadbe so namenjeni povečanju števila telesno dejavnih prebivalcev Slovenije in medgeneracijskemu povezovanju, poskrbljeno je za različno telesno pripravljene osebe z namenom zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa. 

Športne organizacije, ki so vključene v projekt, prejmejo različne oblike podpore (strokovno, promocijsko, organizacijsko, informacijsko), s čimer se izrazito poveča kakovost in olajša organizacijo rekreativnih športnih programov. V okviru programa Športna unija Slovenije zagotavlja pester nabor ugodnosti za lokalne izvajalce, ki olajšajo organizacijo in izvedbo športnih dogodkov in rednih vadb.

Razpis programa za letošnje leto je dostopen na povezavi RAZPIS 2023. Za sodelovanje v programu je potrebno skladno z navodili v razpisu posredovati izpolnjene obrazce in prijavnico, ki so dostopni na povezavi PRIJAVNICA 2023.

Za izpolnitev obveznosti in promocijo je potrebno slediti navodilom v razpisu in navodilom sofinancerjem programa:

Fundacija za šport: NAVODILA

Logotip Športne unije Slovenije: LOGO ŠUS

Logotip Slovenija v gibanju: LOGO SVG