Interni sestanek za projekt IceHearts Europe

Interni sestanek za projekt IceHearts Europe

  • 17.05.2023
  • Danes se je ekipa Športne unije Slovenije sestala v okviru projekta IceHearts Europe, katerega namen je preprečevanje socialne izključenosti, krepitev socialnih veščin in spodbujanje blaginje ranljivih otrok.

Interni sestanek je služil podrobni predstavitvi projekta IceHearts Europe, ki je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru programa EU4Health. Predstavljen je bil koncept IceHearts, cilji ter načrtovane aktivnosti v triletnem projektu.

Glavni cilj projekta IceHearts Europe je integracija duševnega zdravja v športne programe, da bi koristili dobrobiti ranljivih otrok. S razširitvijo na evropsko raven želi IceHearts Europe to doseči z uporabo finskega modela IceHearts, ki uporablja ekipne športe kot orodje za socialno vključevanje otrok v lokalni skupnosti. ​Rezultati se pričakujejo tako v obdobju projekta kot tudi dolgoročno. Kratkoročni učinki bodo doseženi z implementacijo izpopolnjenega modela IceHearts pri končnih uporabnikih (otroci iz ranljivih skupin), medtem ko bo njegova implementacija v dodatnih državah s strani deležnikov zagotovila dolgoročni učinek. Nazadnje, z vključevanjem širše skupine deležnikov iz športnega, zdravstvenega in izobraževalnega sektorja IceHearts Europe se pričakuje, da bo projekt prispeval k spremembam politike na nacionalni ravni. Končni cilj je implementacija razvitega modela Icehearts v 5 evropskih državah.

Cilj Športne unije Slovenije je prispevati k razvoju orodij za krepitev zmogljivosti športnih organizacij ter vključiti širšo skupino zainteresiranih strani iz športnega, zdravstvenega in izobraževalnega sektorja, da bi olajšali obsežnejše izvajanje ter učinkovita zagovorniška prizadevanja in spremembe politik v nacionalnih okoljih. Glavni cilj pa j eizvedba pilotnega testiranja koncepta v Sloveniji.