Partnerji CHANGE dokončno oblikujejo zemljevid sektorja in opis ključnih delovnih vlog v športu za razvoj

Partnerji CHANGE dokončno oblikujejo zemljevid sektorja in opis ključnih delovnih vlog v športu za razvoj

  • 12.09.2020
  • 8. septembra 2020 so se partnerji v projektu CHANGE, ki ga financira EU ter ki si prizadeva za izboljšanje veščin v športu za razvoj, srečali na spletu za četrto partnersko srečanje.

Po obsežni raziskovalni fazi je bil cilj srečanja razprava in dogovor o prvih dveh glavnih rezultatih projekta; poklicni zemljevid in poklicni opis športa za razvoj.

POKLICNI ZEMLJEVID

Poklicni zemljevid projekta CHANGE opredeljuje šport za razvoj kot poklicni sektor v športu in telesni dejavnosti ter pojasnjuje edinstvene značilnosti sektorja. Informacije za sestavo poklicnega zemljevida so bile pridobljene v pregledu literature in intervjujih s strokovnjaki športa za razvoj.

Poklicni zemljevid opredeljuje šport za razvoj s pojmom "šport kot orodje" ter namerno uporabo športa za pozitiven vpliv na posameznike in skupnosti. V nadaljevanju se razpravlja o ekonomski in družbeni vrednosti sektorja, vrstah organizacije, poklicih, ključnih kompetencah, usposabljanju in napredovanju. Na koncu poklicni zemljevid obravnava trende in prihodnje napovedi v športu za razvoj in izzive za sektor, vključno z zaposlovanjem in ohranjanjem zaposlenih, izobraževalnimi potmi, koordinacijo in promocijo sektorja, sodelovanjem z drugimi sektorji, zagovorništvom športa za razvoj, modeli financiranja in še več sodelovanja z univerzami. Dodan bo tudi odsek o vplivu in izzivih, povezanih s pandemijo Covid-19.

DELOVNI OPIS

Delovni opis športa za razvoj opredeljuje ključne naloge, odgovornosti, spretnosti in lastnosti ter znanje, kvalifikacije in vrste pogodb. Zasnovan je bil okoli vlog športa za razvojnega koordinatorja in aktivatorja. Dolžnosti in naloge, povezane s temi vlogami so navedene pod naslednjimi naslovi:

Vključevanje lokalne skupnosti

Partnerstva in mreženje

Delo z udeleženci

Spremljanje, vrednotenje in poročanje

Organizacija in usklajevanje dejavnosti

Zbiranje sredstev

Upravljanje ljudi

Financiranje in upravljanje virov

Vključevanje prostovoljcev

Komunikacija in trženje

Lastni strokovni razvoj

Enake priložnosti

Zdravje, varnost, ocena tveganja, zaščita otrok

Olajšanje usposabljanja / krepitev

zmogljivosti

Na srečanju so partnerji potrdili vsebino poklicnega zemljevida in opisovalnika ter nadaljevali z razvojem funkcionalnega zemljevida za šport za razvoj, ki bo zagotovil popolno razčlenitev funkcij in delovnih dejavnosti, povezanih z vlogami športa, za koordinatorje in aktivatorje razvoja. Naslednja faza bo razvoj podrobnih poklicnih standardov pred proizvodnjo izobraževalnih produktov v letu 2021 za podporo usposabljanju in razvoju v tem sektorju.

Celoten seznam partnerjev - European Observatoire of Sport and Employment (EOSE); International Sport and Culture Association (ISCA); University of Cassino and Southern Lazio; Leeds Beckett University; General Secretariat for Sports; Greece, Italian Sport for All Association (USIP); Športna unija Slovenije; StreetGames; Women Win.